GDPR

Implementace GDPR

OsobniData.cz ve spolupráci s AK Legal Partners

Na základě poznatků z GDPR školení a desítek provedených implementací GDPR do českých podniků a stovek hodin věnovaných GDPR vyvinuli právníci naší advokátní kanceláře tzv. metodu garantované implementace GDPR, která umožňuje velmi efektivně rozložit úsilí a čas potřebný k 100% implementaci GDPR mezi klienta (organizaci) a specializovaného advokáta a mezi IT specialistu. Díky tomu se stává odborná implementace GDPR cenově dostupnou pro kohokoliv.

Držitelem české licence k využití know-how a autorských děl spojených s metodou garantované implementace GDPR je společnost DuPonti s.r.o., která metodu garantované implementace GDPR vtělila do internetové implementační služby OsobniData.cz. Naše advokátní kancelář připravila pro podporu implementační služby OsobniData.cz ediční řadu 12 publikací, které jsou uživatelům zpřístupněny v rámci 1. modulu, vzorovou GDPR dokumentaci poskytovanou v rámci 2. modulu a poskytuje uživatelům této implementační služby právní poradenství v rámci 5. modulu.


Poznámka pro stávající klienty kanceláře Legal Partners

Se společností DuPonti s.r.o. je dohodnuto, že stávajícím klientům naší advokátní kanceláře bude implementační služba nabídnuta zdarma. Pokud tedy patříte mezi klienty Legal Partners, stačí to zmínit v komunikaci se specialisty implementační služby OsobniData.cz a bude Vám nabídnut bezplatný přístup k implementační službě.

OsobniData.cz