GDPR

GDPR

OsobniData.cz ve spolupráci s AK Legal Partners

Implementace GDPR

Na základě poznatků z GDPR školení a desítek provedených implementací GDPR do českých podniků a stovek hodin věnovaných GDPR vyvinuli právníci naší advokátní kanceláře tzv. metodu garantované implementace GDPR, která umožňuje velmi efektivně rozložit úsilí a čas potřebný k 100% implementaci GDPR mezi klienta (organizaci) a specializovaného advokáta a mezi IT specialistu. Díky tomu se stává odborná implementace GDPR cenově dostupnou pro kohokoliv.

Držitelem české licence k využití know-how a autorských děl spojených s metodou garantované implementace GDPR je společnost DuPonti s.r.o., která metodu garantované implementace GDPR vtělila do internetové implementační služby OsobniData.cz. Naše advokátní kancelář připravila pro podporu implementační služby OsobniData.cz ediční řadu 12 publikací, které jsou uživatelům zpřístupněny v rámci 1. modulu, vzorovou GDPR dokumentaci poskytovanou v rámci 2. modulu a poskytuje uživatelům této implementační služby právní poradenství v rámci 4. modulu.

Pokud chcete vědět, jak implementace prostřednictvím systému OsobniData.cz funguje, klikněte prosím sem a pro zjištění celého rozsahu poskytovaných služeb klikněte prosím sem.

Audit GDPR

Audit GDPR je určen pro firmy a osoby, které se problematikou GDPR už nějakým způsobem zabývaly. Většina českých firem a podnikatelů má GDPR zavedeno spíše jen tak „naoko“. Mají kupříkladu nějaké zásady zpracovních osobních údajů či vnitřní směrnice, ale v celkovém kontextu to nemusí stačit na to, aby se dostaly z rizika obrovských pokut, které jim za nedodržení GDPR hrozí.

Chcete-li si být jistí, že máte GDPR zavedeno (implementováno) řádně, je pro vás určena služba AUDIT GDPR. Audit probíhá buď vzdáleně, kdy právníci z AK Legal Partners pečlivě zrevidují a upraví všechny potřebné dokumenty nebo může mít podobu simulovaného místního šetření přímo na místě u vás.

V případě simulovaného místního šetření se postupuje tak, jak by postupovali kontroloři z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Získáte tak praktickou cestou nejvíce poznatků o tom, co máte u vás z pohledu GDPR špatně nebo nedokonale. Zároveň Vám však za tato zjištění nehrozí žádný postih nebo pokuta, protože simulované místní šetření je prováděno advokáty z AK Legal Partners, kteří jsou vázání povinností advokátní mlčenlivosti.

Máte-li mít zájem o AUDIT GDPR, kontaktujte nás prosím na email Audit@LegalPartners.cz