Rozštěpení sloučením  [květen 2020]

Advokátní kancelář Legal Partners poskytovala poradenství při komplexní přeměně společnosti v hodlingovou strukturu.

V květnu završila advokátní kancelář Legal Partners více než rok trvající práci na komplexní transformaci svého klienta, předního českého výrobce plošných spojů (PCB) a dodavatele systémů řízení podniku (ERP) jakož i dalších IT řešení.

Přeměna proběhla formou rozštěpení sloučením, kdy na místo jediné původní společnosti nastoupily hned čtyři společnosti nástupnické, všechny společně podrobeny jednotnému řízení mateřské společnosti.

Společnost tak završila proces přeměny z jediné entity na holdingovou strukturu. K ní dospěla dlouhodobým vývojem a expanzí v několika značně rozdílných oborech, mezi nimiž hlavní roli hraje vývoj kvalitních plošných spojů a vývoj a distribuce IT řešení včetně ERP systémů. Vedení a vlastníci společnosti dospěli k závěru, že každá z divizí společnosti si zaslouží být samostatnou společností podrobenou společné dlouhodobé strategii s vysokou mírou svobody. Expanze do holdingové struktury tak společnosti umožní lépe expandovat a operativněji naplňovat dlouhodobou strategii každé z dosavadních divizí společnosti.

Nová korporátní holdingová struktura tak umožní každé členské společnosti lépe rozvíjet svůj tržní potenciál a také skupině umožní flexibilněji expandovat na další trhy, a zároveň usnadní akvizici dalších nových členů skupiny.

Průběh přeměny neohrozila ani probíhající pandemie; ta přitom do značné míry oslabila činnost soudů i správních orgánů. To se odrazilo také na potřebě intenzivní komunikace se všemi příslušnými orgány, zejména rejstříkovým soudem, s ní mž bylo nutné vyřešit urychlení jeho činnosti při zveřejňování projektu přeměny.

Součástí přeměny bylo i přerozdělení několika dotačních titulů, které společnosti pobírá na svou činnost a s tím související extenzivní komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu, s nímž advokáti řešili vydání rozhodnutí o povolení přechodu práv a povinností z dotací v době v nouzového stavu a plné vytíženosti pracovníků ministerstva na akutních záležitostech.

Na projektu se podíleli zejména vedoucí partner kanceláře Libor Vašíček a advokát David Flutka.

Legal Partners je advokátní kancelář spojující deset let zkušeností na českém trhu s inovativním a moderním přístupem. Mezi klienty Legal Partners patří české technologické firmy, malé a střední podniky a start-upy. Kancelář se zabývá zejména transakčním poradenstvím, corporate governance, právem duševního vlastnictví, ochranou osobních údajů a litigační agendou.

https://LegalPartners.cz